Vote For Me, I'll Set You Free

Aug 10, 2013 on OWN at 12:00 AM

Previous episode

Baby-Proofed
Season 3 Episode 2

Aug 03, 2013

Next episode

Sweetie Pie's On-The-Go
Season 3 Episode 5

Aug 24, 2012