Seth Green, Dwight Yoakam

Nov 02, 2007 on CBS at 12:00 AM

Previous episode

Anthony Hopkins, Yvonne Strahovski
Season 4 Episode 29

Nov 01, 2007

Next episode

WGA Strike Show Return with Special Permission
Season 4 Episode 31

Jan 02, 2008