Cokie Roberts, Rob Thomas

Sep 06, 2005 on CBS at 12:00 AM

Previous episode

Terrence Howard, Shepard Smith
Season 13 Episode 6

Sep 05, 2005

Next episode

Richard Lewis, Eileen Collins
Season 13 Episode 2453

Aug 30, 2005