Charlize Theron, Lewis Hamilton, Armani White

Oct 25, 2022 on ABC at 11:30 PM

Summary

Jimmy welcomes actress Charlize Theron, race car driver Lewis Hamilton, and a musical performance by Armani White.

Previous episode

Josh Gad, Pamela Adlon, Ariel Elias
Season 21 Episode 18

Oct 24, 2022

Next episode