Eddie Explains Himself

Aug 14, 2012 on Nick at Nite at 9:00 PM

Watch Hollywood Heights S01E42 online

Previous episode

Eddie Inspires Loren
Season 1 Episode 41

Aug 13, 2012

Next episode

Loren's Recording Session
Season 1 Episode 43

Aug 15, 2012