Yo-kai Hairum Scarum / No. 1 in the Yo-kai World Tournament: Koma Kaachan / Protect! Endangered Yo-kai! FILE 2 / 4-Komasan: Halloween

Nov 01, 2019 on AT-X at 6:30 PM

Summary

Koma Kaachan enters the Yo-kai World tournament! Nate, Whisper, Jibanyan and Usapyon meet another endangered Yo-kai on their journey.