Cooper/Kukta

Dec 12, 2008 on ABC at 10:00 PM

Previous episode

Berwick/Roachford
Season 5 Episode 7

Nov 21, 2008

Next episode

Dusseau/Smith-Snider
Season 5 Episode 9

Jan 09, 2009