Jeffrey Tambor, Drew Thomas

Aug 03, 2010 on CBS at 12:00 AM

Summary

Tonight's guests are actor Jeffrey Tambor and Drew Thomas.

Previous episode

Eddie Izzard, George Hamilton
Season 6 Episode 130

Aug 02, 2010

Next episode

Julie Chen, Paula Poundstone
Season 6 Episode 132

Aug 04, 2010