Mark Harmon, Ron White

Nov 10, 2008 on CBS at 12:00 AM

Previous episode

Christian Slater, Luke Dempsey, Eric Hutchinson
Season 4 Episode 179

Nov 07, 2008

Next episode

Coolio, Tom Dreesen, Tim Reid
Season 4 Episode 181

Nov 11, 2008