Million Dollar Finale

Aug 08, 2013 on NBC at 10:00 PM

Previous episode

Million Dollar Temptation
Season 1 Episode 6

Aug 01, 2013