Million Dollar Temptation

Aug 01, 2013 on NBC at 12:00 AM

Previous episode

Million Dollar Shock
Season 1 Episode 5

Jul 25, 2013

Next episode

Million Dollar Finale
Season 1 Episode 7

Aug 08, 2013