Manheim/Tartaglie

Sep 26, 2003 on ABC at 11:00 AM

Previous episode

Seymour/Selleck
Season 7 Episode 18

Sep 25, 2003

Next episode

Estefan/Welling
Season 7 Episode 20

Sep 29, 2003