Washington/Clarkson

Apr 21, 2004 on ABC at 11:00 AM

Previous episode

Roberts/Liotta
Season 7 Episode 156

Apr 20, 2004

Next episode

Heche
Season 7 Episode 158

Apr 22, 2004