Dean Karanzes - Extreme Stamina

Feb 27, 2013 on CBBC at 5:45 PM

Previous episode

Luci Romberg - Extreme Agility
Season 1 Episode 4

Feb 20, 2013

Next episode

Eskil Ronningsbakken - Extreme Balance
Season 1 Episode 6

Mar 06, 2013