Image

Sep 16, 2014 on Oxygen at 9:00 PM

Previous episode

Miami Vices
Season 1 Episode 5

Sep 09, 2014

Next episode

Momma Drama
Season 1 Episode 7

Sep 23, 2014