Chris Tarrant

Aug 29, 1997 on BBC one at 12:00 AM

Previous episode

Alan Davies
Season 3 Episode 4

Aug 22, 1997

Next episode

Arthur Smith
Season 3 Episode 6

Sep 12, 1997

Guest stars

Chris Tarrant