Alan Davies

Aug 22, 1997 on BBC one at 12:00 AM

Previous episode

Terry Wogan
Season 3 Episode 3

Aug 15, 1997

Next episode

Chris Tarrant
Season 3 Episode 5

Aug 29, 1997

Guest stars

Alan Davies