Penn & Tarot

Mar 26, 2021 on CW at 8:00 PM

Summary

Magicians Simon Coronel, John Morton, Alberto Giorgi, and Makoto Halverson try to fool the veteran duo with their illusions.

Previous episode

The Magic Toilet
Season 7 Episode 24

Mar 19, 2021

Next episode

Teller's Wonderland
Season 7 Episode 26

Apr 02, 2021