Kenan Thompson, Debi Mazar, Thomas Lennon, Sherri Shepherd, Horatio Sanz, Gillian Jacobs

Aug 16, 2018 on ABC (US) at 10:00 PM