Loyiso Gola, Scott Bennett, Helen Bauer

Nov 18, 2021 on BBC one at 10:00 PM

Summary

The hilarious Loyiso Gola introduces comedians Scott Bennett and Helen Bauer to the stage.

Previous episode

Next episode

Zoe Lyons, Ria Lina, Tom Ward
Season 16 Episode 3

Nov 24, 2021