Billy Bob Thornton, Sen. Christopher Dodd, Kenny Chesney

Sep 13, 2007 on NBC at 12:00 AM

Previous episode

Mary-Kate Olsen, Wayne Brady, Lyle Lovett
Season 14 Episode 201

Sep 12, 2007

Next episode

Patricia Heaton, Tiki Barber, The Used
Season 14 Episode 203

Sep 14, 2007