Brian Williams, Lewis Black, Frank McCourt

Aug 28, 1998 on NBC at 12:00 AM

Previous episode

Salma Hayek, Richard Branson, The Dixie Chicks
Season 5 Episode 169

Aug 27, 1998

Next episode

Bob Odenkirk
Season 5 Episode 171

Oct 28, 1998