Elton John

Oct 16, 2005 on Bravo at 7:00 PM

Previous episode

Jodie Foster
Season 12 Episode 1

Sep 25, 2005

Next episode

Rosie O'Donnell
Season 12 Episode 3

Oct 23, 2005