Shirley MacLaine

Aug 23, 1998 on Bravo at 7:00 PM

Previous episode

Harvey Keitel
Season 4 Episode 1

Aug 09, 1998

Next episode

Eli Wallach
Season 4 Episode 3

Sep 06, 1998