First Goal!

Sep 04, 2012 on NHK at 5:00 PM

Previous episode

Ball to the Future
Season 1 Episode 17

Aug 28, 2012

Next episode

The Genius Striker
Season 1 Episode 19

Sep 11, 2012