Superhero Sabotage: The Age of Alton

Aug 10, 2016 on food network at 9:00 PM

Previous episode

He's Just a Po' Boy
Season 12 Episode 18

Aug 03, 2016

Next episode

Fry Hard
Season 13 Episode 2

Aug 17, 2016