Virtual Bride

Nov 15, 2012 on Tokyo MX at 11:00 PM

Summary

Miyamoto, the mercenary, has found Sakamoto and his team. This dangerous player will do anything it takes to win.

Previous episode

Night of Sacrifice
Season 1 Episode 6

Nov 08, 2012

Next episode

White Ghost
Season 1 Episode 8

Nov 22, 2012